Tvorba

Zdeněk Hudeček

Narozen: 21. ledna 1938 v Uherském Ostrohu
Bydliště a ateliér: Rybáře 418, Uherský Ostroh 687 24
Studium: 1954 - 1957 Střední umělecko-průmyslová škola v Uherském Hradišti


Od roku 1972 do roku 1996 pravidelná účast na Mezinárodním sympoziu grafického designu při Bienále v Brně Do roku 1989 člen SČVU
Od roku 1992 člen unie výtvarných umělců - Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy

Vlastní uměleckou dráhu započal na Umprum v Uh.Hradišti. Osobní prezentace se odvíjela už v roce 1966 účastí na Výstavě mladých a o dva roky později na Salonu 68 v Domě umění ve Zlíně. Přijměte prosím i Vy pozvání do malířova světa, s jehož existencí se setkáváme jen ve výjimečných chvílích života. Svět, který Zdeněk Hudeček maluje, je však jen zdánlivě neskutečný. Vychází z reality, ale umělec ji ve svých dílech ponechává jen tolik, kolik to jeho něžná duše dovoluje.

Je představitelem generace, která si svou pozici vybudovala bez ohledu na lokální tradice a konzervativní zvyklosti tehdejší společnosti. V jeho ateliéru vládla vždy svobodná atmosféra, jež umožňovala vznikání zajímavých děl se silným poutem ke kráse.

Malířova tvorba je často výsledkem procítěného, imaginárního, mnohdy mystického "Hudečkova světa", který pohlcuje vnímání diváka, vytrhuje ho z jednotvárnosti a ukazuje mu jinou dimenzi životního prostoru. Snění, fantazie a hledání nových forem vyjadřování ve výtvarné práci jsou hlavními prioritami malířova snažení. Od roku 2007 se též věnuje folklorní tvorbě.

Zdeněk Hudeček je členem Unie výtvarných umělců ČR, registrován ve Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců (Výtvarné centrum Chagall, Ostrava).