Zdeněk Hudeček

Zve k prohlídce a nákupu obrazů pod jednou střechou. Bezprostřední styk atelieru s galerií a galerie s atelierem. Jedinečná příležitost, stát se majitelem obrazu Zdeňka Hudečka, člena Unie výtvarných umělců - sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy. Svou malířskou tvorbu orientuje do imaginárních poloh snů a představ, usiluje o nevšední pohled zobrazovaného objektu, ve všech jeho poetických proměnách.

You are invited to come and see and purchase paintings all under one single roof.
Immediate and direct contact od gallery and atelier and that of atelier and gallery.
A unique opportunity to become the owner of a painting of Zdeněk Hudeček, a Member of the Union of Creative Artists, an association of creative artists and theoreticians of southeast Moravia.
His creative painting is oriented into imaginary positions of dreams and notions, endeavouring to express an uncommon view of the pictured object, in all of its poetic variations. 

Navštivte nás

Zdeněk Hudeček

ateliér H galerie

Uherský Ostroh 687 24

Rybáře 418

+420 736 134 999

hudecekgalerie@seznam.cz

Napište nám